Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14-03-2015

Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14-03-2015. Chung cư VP6 đã hoàn thiện dự kiến bàn bàn giao nhà vào tháng 4 này.

>>Chung cư VP6 Linh Đàm

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh lệch Tiến độ Tổng GTHĐ
VP6 2 2 69.33 15.45 185 80% 1256.1485
VP6 5 2 77.76 15,965 250 80% 1241688.4
VP6 6 2 77.76 15,965 TT 80% #VALUE!
VP6 7 2 77.76 15,965 390 80% 1241828.4
VP6 9 2 77.76 15,965 395 80% 1241833.4
VP6 17 2 77.76 15.45 280 80% 1481.392
VP6 18 2 77.76 15.45 355 80% 1556.392
VP6 26 2 77.76 14,935 350 80% 1161695.6
VP6 28 2 77.76 14,935 350 80% 1161695.6
VP6 30 2 77.76 14.42 300 80% 1421.2992
VP6 32 2 77.76 14.42 TT 80% #VALUE!
VP6 34 2 77.76 14.42 355 80% 1476.2992
VP6 35 2 77.76 14.42 345 80% 1466.2992
VP6 36 2 77.76 14.42 120 80% 1241.2992
VP6 Pent 2 64.8 14.42 180 80% 1114.416
            80% #VALUE!
VP6 2 4 63.06 15 135 80% 1080.9
VP6 3 4 63.06 15 135 80% 1080.9
VP6 8 4 63.06 15.5 255 80% 1232.43
VP6 9 4 63.06 15.5 200 80% 1177.43
VP6 11 4 63.06 15.5 240 80% 1217.43
VP6 12 4 63.06 15.5 240 80% 1217.43
VP6 15 4 63.06 15.5 240 80% 1217.43
VP6 20 4 63.06 15 220 80% 1165.9
VP6 32 4 63.06 14 170 80% 1052.84
VP6 35 4 63.06 14 155 80% 1037.84
VP6 36 4 63.06 14 60 80% 942.84
               
VP6 2 6 65.26 15 135 80% 1113.9
VP6 4 6 65.26 15 140 80% 1118.9
VP6 5 6 65.26 15.5 145 80% 1156.53
VP6 8 6 65.26 15.5 160 80% 1171.53
VP6 9 6 65.26 15.5 235 80% 1246.53
VP6 14 6 65.26 15.5 175 80% 1186.53
VP6 17 6 65.26 15 200 80% 1178.9
VP6 30 6 65.26 14 205 80% 1118.64
VP6 33 6 65.26 14 195 80% 1108.64
VP6 34 6 65.26 14 200 80% 1113.64
               
VP6 2 8 61.05 15 120 80% 1035.75
VP6 3 8 61.05 15 90 80% 1005.75
VP6 4 8 61.05 15 140 80% 1055.75
VP6 9 8 61.05 15.5 170 80% 1116.275
VP6 11 8 61.05 15.5 135 80% 1081.275
VP6 12 8 61.05 15.5 145 80% 1091.275
VP6 14 8 61.05 15.5 145 80% 1091.275
VP6 15 8 61.05 15.5 200 80% 1146.275
VP6 17 8 61.05 15 155 80% 1070.75
VP6 19 8 61.05 15 200 80% 1115.75
VP6 20 8 61.05 15 100 80% 1015.75
VP6 32 8 61.05 14 110 80% 964.7
VP6 Pent 8 59 14 80 80% 906
               
VP6 2 10 61.05 15 115 80% 1030.75
VP6 4 10 61.05 15 140 80% 1055.75
VP6 5 10 61.05 15.5 170 80% 1116.275
VP6 8 10 61.05 15.5 145 80% 1091.275
VP6 10 10 61.05 15.5 160 80% 1106.275
VP6 12 10 61.05 15.5 140 80% 1086.275
VP6 14 10 61.05 15.5 250 80% 1196.275
VP6 16 10 61.05 15.5 105 80% 1051.275
VP6 17 10 61.05 15 150 80% 1065.75
VP6 26 10 61.05 14.5 150 80% 1035.225
VP6 27 10 61.05 14.5 180 80% 1065.225
VP6 28 10 61.05 14.5 180 80% 1065.225
VP6 32 10 61.05 14 220 80% 1074.7
VP6 33 10 61.05 14 125 80% 979.7
               
VP6 2 12 65.26 15 130 80% 1108.9
VP6 3 12 65.26 15 135 80% 1113.9
VP6 4 12 65.26 15 140 80% 1118.9
VP6 5 12 65.26 15.5 145 80% 1156.53
VP6 12 12 65.26 15.5 160 80% 1171.53
VP6 20 12 65.26 15 220 80% 1198.9
VP6 29 12 65.26 14 300 80% 1213.64
VP6 31 12 65.26 14 170 80% 1083.64
VP6 32 12 65.26 14 200 80% 1113.64
VP6 33 12 65.26 14 200 80% 1113.64
VP6 34 12 65.26 14 200 80% 1113.64
VP6 36 12 65.26 14 110 80% 1023.64
             
VP6 2 14 74.45 15 155 80% 1271.75
VP6 3 14 74.45 15 130 80% 1246.75
VP6 4 14 74.45 15 190 80% 1306.75
VP6 6 14 74.45 15.5 190 80% 1343.975
VP6 7 14 74.45 15.5 TT 80% #VALUE!
VP6 12A 14 74.45 15 170 80% 1286.75
VP6 14 14 74.45 15.5 190 80% 1343.975
VP6 15 14 74.45 15.5 190 80% 1343.975
VP6 16 14 74.45 15.5 180 80% 1333.975
VP6 19 14 74.45 15 160 80% 1276.75
VP6 25 14 74.45 14.5 185 80% 1264.525
VP6 27 14 74.45 14.5 180 80% 1259.525
VP6 28 14 74.45 14.5 180 80% 1259.525
VP6 33 14 74.45 14 195 80% 1237.3
VP6 34 14 74.45 14 195 80% 1237.3
VP6 35 14 74.45 14 165 80% 1207.3
               
VP6 2 16 62.6 15.45 285 80% 1252.17
VP6 5 16 62.6 15,965 295 80% 999704
VP6 6 16 62.6 15,965 TT 80% #VALUE!
VP6 7 16 62.6 15,965 260 80% 999669
VP6 8 16 62.6 15,965 300 80% 999709
VP6 10 16 62.6 15,965 290 80% 999699
VP6 12A 16 62.6 15.45 250 80% 1217.17
VP6 28 16 62.6 14,935 290 80% 935221
VP6 Pent 16 65.25 14.42 200 80% 1140.905
               
VP6 3 18 46.8 15 190 80% 892
VP6 4 18 46.8 15 190 80% 892
VP6 8 18 46.8 15.5 190 80% 915.4
VP6 14 18 46.8 15.5 185 80% 910.4
VP6 16 18 46.8 15.5 170 80% 895.4
VP6 17 18 46.8 15 225 80% 927
VP6 22 18 46.8 14.5 190 80% 868.6
VP6 31 18 46.8 14 TT 80% #VALUE!
VP6 34 18 46.8 14 110 80% 765.2
VP6 35 18 46.8 14 190 80% 845.2
VP6 36 18 46.8 14 110 80% 765.2
               
VP6 3 20 65.85 15 280 80% 1267.75
VP6 4 20 65.85 15 240 80% 1227.75
VP6 5 20 65.85 15.5 230 80% 1250.675
VP6 16 20 65.85 15 320 80% 1307.75
VP6 36 20 65.85 14 195 80% 1116.9
VP6 pent 20 62.28 14 TT 80% #VALUE!
               
VP6 3 22 68.33 15 260 80% 1284.95
VP6 4 22 68.33 15 280 80% 1304.95
VP6 6 22 68.33 15.5 TT 80% #VALUE!
VP6 7 22 68.33 15.5 275 80% 1334.115
VP6 9 22 68.33 15.5 265 80% 1324.115
VP6 10 22 68.33 15.5 285 80% 1344.115
VP6 12 22 68.33 15.5 240 80% 1299.115
VP6 12A 22 68.33 15.5 205 80% 1264.115
VP6 25 22 68.33 14.5 285 80% 1275.785
VP6 30 22 68.33 14 270 80% 1226.62
VP6 34 22 68.33 14 265 80% 1221.62
VP6 36 22 68.33 14 150 80% 1106.62
VP6 pent 22 60.61 14 160 80% 1008.54
               
VP6 3 24 66.68 15 280 80% 1280.2
VP6 6 24 66.68 15.5 275 80% 1308.54
VP6 7 24 66.68 15.5 260 80% 1293.54
VP6 9 24 66.68 15.5 230 80% 1263.54
VP6 10 24 66.68 15.5 225 80% 1258.54
VP6 15 24 66.68 15.5 295 80% 1328.54
VP6 16 24 66.68 15.5 275 80% 1308.54
VP6 22 24 66.68 14.5 270 80% 1236.86
VP6 27 24 66.68 14.5 260 80% 1226.86
VP6 31 24 66.68 14 285 80% 1218.52
VP6 32 24 66.68 14 280 80% 1213.52
VP6 34 24 66.68 14 260 80% 1193.52
VP6 35 24 66.68 14 245 80% 1178.52
VP6 36 24 66.68 14 150 80% 1083.52
               
VP6 3 26 65.26 15 245 80% 1223.9
VP6 5 26 65.26 15.5 200 80% 1211.53
VP6 19 26 65.26 15 260 80% 1238.9
VP6 28 26 65.26 14.5 260 80% 1206.27
VP6 30 26 65.26 14 250 80% 1163.64
VP6 32 26 65.26 14 260 80% 1173.64
VP6 33 26 65.26 14 260 80% 1173.64
VP6 34 26 65.26 14 200 80% 1113.64
               
VP6 3 28 61.05 15 220 80% 1135.75
VP6 10 28 61.05 15.5 240 80% 1186.275
VP6 14 28 61.05 15.5 200 80% 1146.275
VP6 15 28 61.05 15.5 280 80% 1226.275
VP6 17 28 61.05 15 190 80% 1105.75
VP6 21 28 61.05 14.5 220 80% 1105.225
VP6 22 28 61.05 14.5 180 80% 1065.225
VP6 25 28 61.05 14.5 170 80% 1055.225
VP6 29 28 61.05 14 220 80% 1074.7
VP6 30 28 61.05 14 220 80% 1074.7
VP6 32 28 61.05 14 190 80% 1044.7
VP6 33 28 61.05 14 210 80% 1064.7
VP6 35 28 61.05 14 195 80% 1049.7
VP6 Pen 28 59.04 14 115 80% 941.56
               
VP6 2 30 61.05 15 185 80% 1100.75
VP6 3 30 61.05 15 175 80% 1090.75
VP6 6 30 61.05 15.5 195 80% 1141.275
VP6 8 30 61.05 15.5 195 80% 1141.275
VP6 12A 30 61.05 15 200 80% 1115.75
VP6 14 30 61.05 15.5 200 80% 1146.275
VP6 15 30 61.05 15.5 210 80% 1156.275
VP6 19 30 61.05 15 190 80% 1105.75
VP6 20 30 61.05 15 210 80% 1125.75
VP6 22 30 61.05 14.5 190 80% 1075.225
VP6 32 30 61.05 14 200 80% 1054.7
VP6 33 30 61.05 14 210 80% 1064.7
VP6 34 30 61.05 14 220 80% 1074.7
VP6 35 30 61.05 14 150 80% 1004.7
               
VP6 3 32 65.26 15 230 80% 1208.9
VP6 7 32 65.26 15.5 285 80% 1296.53
VP6 12 32 65.26 15.5 240 80% 1251.53
VP6 15 32 65.26 15.5 235 80% 1246.53
VP6 22 32 65.26 14.5 270 80% 1216.27
VP6 25 32 65.26 14.5 255 80% 1201.27
VP6 27 32 65.26 14.5 265 80% 1211.27
VP6 28 32 65.26 14.5 280 80% 1226.27
VP6 31 32 65.26 14 275 80% 1188.64
VP6 32 32 65.26 14 165 80% 1078.64
VP6 33 32 65.26 14 270 80% 1183.64
VP6 35 32 65.26 14 150 80% 1063.64
               
VP6 2 34 63.06 15 275 80% 1220.9
VP6 3 34 63.06 15 265 80% 1210.9
VP6 5 34 63.06 15.5 255 80% 1232.43
VP6 6 34 63.06 15.5 270 80% 1247.43
VP6 7 34 63.06 15.5 265 80% 1242.43
VP6 33 34 63.06 14 280 80% 1162.84
VP6 35 34 63.06 14 225 80% 1107.84
               
VP6 3 36 77.76 15.45 445 80% 1646.392
VP6 4 36 77.76 15.45 TT 80% #VALUE!
VP6 12A 36 77.76 15.45 TT 80% #VALUE!
VP6 15 36 77.76 15,965 465 80% 1241903.4
VP6 22 36 77.76 14,935 480 80% 1161825.6
VP6 24 36 77.76 14,935 430 80% 1161775.6
               
VP6 5 38 57.51 15.5 TT 80% #VALUE!
VP6 8 38 57.51 15.5 145 80% 1036.405
VP6 9 38 57.51 15.5 190 80% 1081.405
VP6 10 38 57.51 15.5 210 80% 1101.405
VP6 12 38 57.51 15.5 195 80% 1086.405
VP6 12A 38 57.51 15 195 80% 1057.65
VP6 14 38 57.51 15.5 105 80% 996.405
VP6 15 38 57.51 15.5 175 80% 1066.405
VP6 19 38 57.51 15 210 80% 1072.65
VP6 23 38 57.51 14.5 180 80% 1013.895
VP6 30 38 57.51 14 260 80% 1065.14
VP6 33 38 57.51 14 115 80% 920.14
VP6 34 38 57.51 14 170 80% 975.14
               
VP6 2 40 49.44 15 90 80% 831.6
VP6 5 40 49.44 15.5 TT 80% #VALUE!
VP6 6 40 49.44 15.5 190 80% 956.32
VP6 8 40 49.44 15.5 150 80% 916.32
VP6 10 40 49.44 15.5 170 80% 936.32
VP6 11 40 49.44 15.5 175 80% 941.32
VP6 12A 40 49.44 15 175 80% 916.6
VP6 14 40 49.44 15.5 140 80% 906.32
VP6 15 40 49.44 15.5 120 80% 886.32
VP6 16 40 49.44 15.5 135 80% 901.32
VP6 18 40 49.44 15 205 80% 946.6
VP6 17 40 49.44 15 185 80% 926.6
VP6 19 40 49.44 15 205 80% 946.6
VP6 23 40 49.44 14.5 160 80% 876.88
VP6 26 40 49.44 14.5 175 80% 891.88
VP6 27 40 49.44 14.5 140 80% 856.88
VP6 31 40 49.44 14 215 80% 907.16
VP6 34 40 49.44 14 110 80% 802.16
VP6 36 40 49.44 14 60 80% 752.16
               
VP6 3 42 65.26 15 180 80% 1158.9
VP6 6 42 65.26 15.5 295 80% 1306.53
VP6 8 42 65.26 15.5 275 80% 1286.53
VP6 9 42 65.26 15.5 295 80% 1306.53
VP6 23 42 65.26 14.5 255 80% 1201.27
VP6 24 42 65.26 14.5 250 80% 1196.27
VP6 27 42 65.26 14.5 295 80% 1241.27
VP6 34 42 65.26 14 265 80% 1178.64
VP6 36 42 65.26 14 60 80% 973.64
VP6 Pent 42 65.26 14 150 80% 1063.64
               
VP6 2 44 61.05 15 155 80% 1070.75
VP6 3 44 61.05 15 170 80% 1085.75
VP6 8 44 61.05 15.5 190 80% 1136.275
VP6 9 44 61.05 15.5 180 80% 1126.275
VP6 19 44 61.05 15 155 80% 1070.75
VP6 26 44 61.05 14.5 160 80% 1045.225
VP6 Pent 44 57.9 14 35 80% 845.6
               
VP6 3 46 61.05 15 150 80% 1065.75
VP6 5 46 61.05 15.5 190 80% 1136.275
VP6 8 46 61.05 15.5 240 80% 1186.275
VP6 10 46 61.05 15.5 200 80% 1146.275
VP6 12 46 61.05 15.5 180 80% 1126.275
VP6 27 46 61.05 14.5 220 80% 1105.225
VP6 30 46 61.05 14 200 80% 1054.7
VP6 33 46 61.05 14 200 80% 1054.7
VP6 Pent 46 61.05 14 150 80% 1004.7
               
VP6 2 48 66.16 15 195 80% 1187.4
VP6 3 48 66.16 15 225 80% 1217.4
VP6 6 48 66.16 15.5 230 80% 1255.48
VP6 8 48 66.16 15.5 260 80% 1285.48
VP6 11 48 66.16 15.5 320 80% 1345.48
VP6 16 48 66.16 15.5 260 80% 1285.48
VP6 12A 48 66.16 15 TT 80% #VALUE!
VP6 27 48 66.16 14.5 225 80% 1184.32
VP6 28 48 66.16 14.5 250 80% 1209.32
VP6 30 48 66.16 14 350 80% 1276.24
VP6 31 48 66.16 14 260 80% 1186.24
VP6 33 48 66.16 14 250 80% 1176.24
VP6 Pent 48 58 14 150 80% 962
               
VP6 Kiot 2 36.44 28 420 80% 1440.32
VP6 Kiot 4 35.3 28 450 80% 1438.4
VP6 Kiot 6 37.02 28 450 80% 1486.56
VP6 Kiot 12 37.36 28 470 80% 1516.08
VP6 Kiot 18 - 28 TT 80% #VALUE!
VP6 Kiot 20 39.56 28 650 80% 1757.68
VP6 Kiot 26 27.01 28 800 80% 1556.28
VP6 Kiot 28 25.06 28 800 80% 1501.68
VP6 Kiot 36 30.04 28 800 80% 1641.12
VP6 Kiot 40a 40 28 TT 80% #VALUE!
VP6 Kiot 40b 55 28 TT 80% #VALUE!
VP6 Kiot 42 55 28 TT 80% #VALUE!
VP6 Kiot 50 42.52 28 400 80% 1590.56
VP6 Kiot 54 41.67 28 400 80% 1566.76

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Mai 0977 092 920 -  Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 29/12/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 9/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 18/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 5/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/8/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm đang ngày 27/7/2015
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Chính chủ cần bán căn góc, view hồ Chung cư VP6 Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 25/05/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ VP6 Linh Đàm - Hướng View Hồ Linh Đàm 61,05 (m2) 1050Triệu 16/04/2017 Hà Nội
Chính chủ ần bán căn góc VP6 Linh Đàm. View hồ đẹp nhất tòa 0 (m2) Thỏa thuận 29/04/2017 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 20 diện tích 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15Triệu 02/08/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15,5Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 66m view hồ, giá gốc15 triệu 66 (m2) 15Triệu 05/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư vp6 linh đàm 45m làm văn phòng 45 (m2) 3,3Triệu 20/07/2016 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 01/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 30/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 28/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 linh đàm, căn 906, dt 65m,2pn, chênh 350tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ CC VP6 Linh Đàm, căn 906, chênh 260tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906 ,chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 22/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 16/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 15/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6, căn tầng 9 diện tích 65,26m2 căn 2 phòng ngủ 65 (m2) 15,5Triệu/tháng 09/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906, 2pn, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 08/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 07/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 04/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 31/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 27/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 Linh Đàm căn 906 , chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 26/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/08/2015 Hà Nội
Chứng khoán xuống, BĐS chuẩn bị đón gio mới, hay nhanh tay mua nhanh căn 906 VP6 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 20/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn hộ 61,05m2 chung cư VP6 Linh Đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 13/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 10/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 06/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 05/08/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 19476
Lượng truy cập: 53492459
ĐẦU TRANG